ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

                                  

ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ


A. Για τους πρωτοετείς μαθητές μας, τα βιβλία είναι:

1o τετράμηνο: Vente 1 + Vente 1 ejercicios. Δείτε το βιβλίο του μαθητή εδώ και το βιβλίο των ασκήσεων εδώ

2ο τετράμηνο: Vente 2 + Vente 2 ejercicios. Δείτε το βιβλίο του μαθητή εδώ και το βιβλίο των ασκήσεων εδώ

B. Για τους δευτεροετείς μαθητές μας, τα βιβλία είναι:

1o τετράμηνο: Vente 2 + Vente 2 ejercicios. Δείτε το βιβλίο του μαθητή εδώ και το βιβλίο των ασκήσεων εδώ (αυτά τα βιβλία θα τα έχετε από την πρώτη χρονιά)

2ο τετράμηνο: Vente 3 + Vente 3 ejercicios. Δείτε το βιβλίο του μαθητή εδώ και το βιβλίο των ασκήσεων εδώ

 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Βιβλία γραμματικής:

  • Paso a paso, editorial Difusion, Klett. Δείτε το βιβλίο εδώ (επίπεδο Α1-Α2)
  • Τiempo para practicar las preposiciones, editorial Edelsa (επίπεδο Β1)
  • Τiempo para practicar los pasados, editorial Edelsa (επίπεδο Β1)
  • Τiempo para practicar el indicativo/subjuntivo, editorial Edelsa (επίπεδο Β1-Β2)
  • Universo Gramatical, editorial Edinumen, Express Publishing. Δείτε το βιβλίο εδώ (επίπεδο Β2) ***
  • Gramática Explicada, editorial EnClave (επίπεδο Β2)
  • En Gramática, editorial ANAYA (επίπεδα Α1-Α2, Β1 και Β2)

*** Η Express Publishing είναι οι προμηθευτές στην Ελλάδα

173-175 Ethnikis Antistaseos / Foinikas - Thessaloniki - 551 34

Tel.: (+30 2310) 477 089, 477 086, 471 765

Fax.: (+30 2310) 476 689

 

ΒΙΒΛΙΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ:

Vocabulario ELE B1 y B2, editorial Sgel. 

   

 

 

Γ. Για τους τριτοετείς μαθητές μας, τα βιβλία είναι:

  • Método 5 + Cuaderno de actividades, editorial Anaya
  • Temas de Gramática, nivel C, editorial Sgel

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ