ΕΠΙΠΕΔΑ Α1-Α2

Επίπεδα A1-A2

Χαιρετισμοί, αποχαιρετισμοί, καταγωγή και κατοικία

Ερωτηματικές λέξεις, οι μέρες, οι αριθμοί, τα άρθρα...

Η αλφαβήτα

Η αλφαβήτα με παραδείγματα, ερωτηματικές λέξεις κ ερωτήσεις για το μάθημα

Ο ομαλός Ενεστώτας, ο τύπος της ευγένειας usted και το e-mail

Τα επαγγέλματα και οι εθνικότητες

Τα δεικτικά

Τα άρθρα, το γένος και ο αριθμός

Τα κτητικά

Η οικογένεια και η περιγραφή ανθρώπων

Η κατοικία, το σπίτι

Μέρες, μήνες, εποχές κ τακτικοί αριθμοί

Οι πόλεις κ οι γειτονιές, διαφορές του estar (βρίσκομαι) από το hay (υπάρχει)

Ο τονισμός των λέξεων

Η ώρα και το ωράριο

Οι αριθμοί 

Η καθημερινότητα, τα σπορ και το ρήμα gustar

Tο φαγητό, τα ψώνια στο σούπερ, συνταγές και εστιατόρια

Η καταφατική προστακτική

Ρουχισμός και ψώνια

Αντωνυμίες άμεσων αντικειμένων

Ελεύθερος χρόνος

Ρηματικές περιφράσεις

Διάλογοι στο τηλέφωνο και σχέδια για έξω

Το σώμα και η υγεία 

Τα μέσα επικοινωνίας

Η αποκοπή και οι αόριστες λέξεις

Ο Παρακείμενος - Pretérito Perfecto

Ο Αόριστος - Pretérito Indefinido

Oι αντωνυμίες άμεσων και έμμεσων αντικειμένων

Εκπαιδευτικό σύστημα και εργασία

Ο Παρατατικός - Pretérito Imperfecto

Η σύγκριση και οι κτητικές αντωνυμίες

Τα ταξίδια και ο καιρός

Ενεστώτας Οριστικής

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ