Περιεχόμενο Μαθήματος
Κεφάλαιο 1
Μαθαίνουμε να συστηνόμαστε, όνομα, που μένουμε, από πού είμαστε, με τι ασχολούμαστε και να ζητάμε τις ίδιες πληροφορίες από τον συνομιλητή Να χαιρετάμε και να αποχαιρετάμε Τα σημεία στίξης Η άρνηση των ρημάτων Τα δυο γένη Ρήματα llamarse, hablar, trabajar, vivir, estudiar Oι προθέσεις en και de Ερωτηματικές λέξεις qué, cómo, dónde
0/12
A1 Αυτοδιδασκαλία
Σχετικά με το Μάθημα
  1. Nα δίνουμε παραπάνω πληροφορίες για εμάς, τηλέφωνο, ποιες μέρες έχουμε μάθημα ή δουλεύουμε, το επίθετό μας, την ηλικία μας
  2. Οι υπόλοιπες ερωτηματικές λέξεις quién, cuándo, cuál, cuánto-a-os-as
  3. Να ζητάμε επιβεβαίωση από τον συνομιλητή
  4. Οι μέρες της εβδομάδες
  5. Οι μήνες και οι εποχές
  6. Οι αριθμοί από το μηδέν ως το δέκα
Συμμετάσχετε στη συζήτηση
0% Ολοκληρωμένο