Cervantes

Τα 6 πτυχία βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Cervantes
https://atenas.cervantes.es/gr/diplomas_spanish/information.htm

Eπίπεδα των Πτυχίων
https://atenas.cervantes.es/gr/diplomas_spanish/spanish_diplomas.htm

Πως θα γραφτειτε
https://atenas.cervantes.es/gr/diplomas_spanish/registration.htm

Μοντέλα εξετάσεων
https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba

KPG

Πληροφορίες
https://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/

Ανακοινώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΠΓ του Υπουργείου Παιδείας
https://www.minedu.gov.gr/eggrafa-kpg

Όλα τα θέματα των παλιών εξετάσεων ΚΠΓ βρίσκονται παρακάτω:
Β επίπεδο (Β1 και Β2 διαβαθμισμένο)
Γ επίπεδο (Γ1 και Γ2 διαβαθμισμένο)

SIELE

https://siele.org/
https://atenas.cervantes.es/gr/siele_spanish_certificate/info_siele_spanish.htm

Διεθνής Υπηρεσία Αξιολόγησης Ισπανικής Γλώσσας (SIELE)

Το SIELE πιστοποιεί την γνώση των ισπανικών και απευθύνεται σε νέους και ενήλικους που μαθαίνουν την Ισπανική ως ξένη, δεύτερη ή ακόμη και ως μητρική τους γλώσσα.

Δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από το Instituto Cervantes Instituto Cervantes (IC), το Πανεπιστήμιο Nacional Autónoma de México (UNAM), το Πανεπιστήμιο της Salamanca (USAL) και το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires (UBA), διασφαλίζοντας έτσι τη δυναμική παρουσία της γλωσσικής ποικιλίας των Ισπανικών.

Ο υποψήφιος μπορεί είτε να επιλέξει να κάνει όλο το διαγώνισμα ή κάποια από τα μέρη του εάν επιθυμεί να πιστοποιήσει μερικές δεξιότητες στη γλώσσα. Η εγγραφή και η πραγματοποίηση των εξετάσεων γίνονται ηλεκτρονικά και ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνίσματος.

Τα αποτελέσματα αποστέλλεται το αργότερο μετά από τρεις εβδομάδες και ο υποψήφιος μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή μπορεί να εκτυπώσει το πιστοποιητικό ή τη βαθμολογία του που έχουν ισχύ πέντε ετών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SIELE

Ομοιότητες και διαφορές DELE και SIELE

Τα Διπλώματα Ισπανικών DELE και Διεθνής Υπηρεσία Αξιολόγησης Ισπανικής Γλώσσας (SIELE) είναι δύο συμπληρωματικές υπηρεσίες εξετάσεων που προσφέρονται από το Instituto Cervantes προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων. Και οι δύο τίτλοι είναι αναγνωρισμένοι διεθνώς, ενώ το κύρος των φορέων που τα υποστηρίζουν αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα και την καλή διεξαγωγή.

Τα DELE είναι τίτλοι του Υπουργείου Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ισπανίας με αόριστη ισχύ που χρονολογούνται από το 1989. Προσφέρουν εξετάσεις από το επίπεδο Α1 μέχρι και το C2 του MCER (Eυρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες). Ο υποψήφιος πρέπει να αποφασίσει εκ των προτέρων το επίπεδο στις εξετάσεις για το οποίο θέλει να παρουσιαστεί.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός διαστήματος περίπου τριών μηνών και οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω της ιστοσελίδας των διπλωμάτων Ισπανικών DELE και μέσα από το προσωπικό τους προφίλ, έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν την επίσημη βεβαίωση επιτυχίας. Οι επιτυχόντες στη συνέχεια θα λάβουν το επίσημο δίπλωμα Ισπανομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο της Ισπανίας.

Το SIELE πιστοποιεί το βαθμό γνώσης της ισπανικής γλώσσας και απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες που έχουν την Ισπανική ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα, ή ακόμη και ως μητρική τους γλώσσα. Δημιουργήθηκε το 2016 με την υποστήριξη του Instituto Cervantes (IC), του Πανεπιστήμιο Nacional Autónoma de México (UNAM), του Πανεπιστήμιο της Salamanca (USAL) και του Πανεπιστήμιο του Buenos Aires (UBA), διασφαλίζοντας έτσι τη δυναμική παρουσία της γλωσσικής ποικιλίας των Ισπανικών. Ο υποψήφιος μπορεί είτε να επιλέξει να κάνει και τις τέσσερεις ενότητες που αποτελούν όλο το διαγώνισμα (CL, CA,EIE, EIO) ή κάποια από τα μέρη του εάν επιθυμεί να πιστοποιήσει μερικές δεξιότητες στη γλώσσα.

Οι εξετάσεις του SIELE, αλλά και διαχείριση του γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Το αποτέλεσμα αποστέλλεται το αργότερο μετά από τρεις εβδομάδες και ο υποψήφιος μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή μπορεί να εκτυπώσει το πιστοποιητικό ή τη βαθμολογία του.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι διαφορές μεταξύ των διπλωμάτων Ισπανικών DELE και της Διεθνούς Υπηρεσία Αξιολόγησης Ισπανικής Γλώσσας (SIELE):

Διαφορές DELE και SIELE

ΤΙΤΛΟΣ

DELE

SIELE

Περιγραφή

Δίπλωμα γνώσης της Ισπανικής σε επίπεδο MCER (Eυρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες): (A1 – C2)

Πιστοποιητικό γνώσης της Ισπανικής σε επίπεδο MCER (Eυρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες): (A1 – C1)

Αρμόδιος φορέας

Υπουργείο Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ισπανίας. Από το 1992 αρμόδιο για την ακαδημαϊκή, οικονομική και διοικητική διαχείριση είναι το Instituto Cervantes

Instituto Cervantes, Πανεπιστήμιο Nacional Autónoma de México (UNAM), Πανεπιστήμιο της Salamanca (USAL), Πανεπιστήμιο του Buenos Aires (UBA).

Εναρξη διαχείρησης της πιστοποίησης

1989

2016

Προέλευση

Ισπανία

Ισπανία, Μεξικό και Αργεντινή

Ισχύς

Αόριστη

Πέντε χρόνια

Διεθνής αναγνώριση

Δειθνής αναγνώριση από εκπαιδευτικά συστήματα χωρών (π.χ. Βραζιλία, Γαλλία, Ιταλία), από φορείς, εταιρείες, πανεπιστήμια, κλπ. Στην Ισπανία: ισπανική υπηκοότητα, MIR (ιατρική ειδικότητα) FIR (άδεια επαγγέλματος φαρμακοποιού)

Διεθνής αναγνώριση για ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του SIELE

Aρμόδιος για την διοικητική και οικονομική διαχείριση

Instituto Cervantes

Τεχνολογική και εμπορική εταιρεία από ανάθεση: Telefónica Educación Digital

Αποδέκτες

Σε όσους έχουν την Ισπανική ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα, μαθητές, νέους και ενήλικες

Σε όσους έχουν την Ισπανική ως ξένη, δεύτερη ή και μητρική γλώσσα, νέους και ενήλικες

Τρόπος διοικητικής διαχείρισης/διεξαγωγής

Οι εξετάσεις γίνονται με παρουσία σε συγκεκριμένες διεθνείς εξεταστικές περιόδους και σε συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο

Οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά, σε υπολογιστή και κατόπιν ραντεβού. Προοδευτικά κάποιες δοκιμασίες CL και CA θα έχουν δυνατότητα προσαρμογής

Δίκτυο εξεταστικών κέντρων

Περισσότερα από χίλια εξεταστικά κέντρα σε πάνω από εκατό χώρες και στις πέντε ηπείρους

Σήμερα το δίκτυο αποτελείται από περισσότερα από 700 εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο. Συνεχίζεται η ένταξη και άλλων κέντρων για αυτό συνιστάται η επίσκεψη στην ιστοσελίδα https://siele.org/

Ενταξη των διαφόρων ποικιλιών της Ισπανικής

Ναι, ειδικά μετά από το Β1

Ναι, υποχρεωτικά και στο σύνολο του διαγωνίσματος από την αρχή της δημιουργίας του

Τήρηση των διεθνών προτύπων πιστοποίησης

Ναι

Ναι

Αριθμός διαγωνισμάτων και επιπέδων

Εξι διαγωνίσματα για ενήλικους (A1-C2) Για παιδιά μέχρι 17 ετών: A1 escolar και A2/B1 Escolar

Ενα διαγώνισμα για ενήλικες στο οποίο εντάσσονται όλες οι δοκιμασίες από επίπεδο A1 μέχρι και C1

Μέρη του διαγωνίσματος

Κατανόηση Κειμένου Ακουστική Κατανόηση Παραγωγή Γραπτού Λογου και Αλληλεπίδραση Παραγωγή Προφορικού Λόγου και Αλληλεπίδραση

Κατανόηση Κειμένου Ακουστική Κατανόηση Παραγωγή Γραπτού Λογου και Αλληλεπίδραση Παραγωγή Προφορικού Λόγου και Αλληλεπίδραση

Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα

Επιτυχής ή Μη επιτυχής, χαρακτηρισμός που αφορά στην απόδοση στο επίπεδο για το οποίο έχει εξεταστεί ο υποψήφιος

Αποτέλεσμα της γνώσης της Ισπανικής σε κλίμακα χιλίων βαθμών που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς

Είδος πιστοποιητικού

Βεβαίωση επιτυχίας σε ηλεκτρονική μορφη με επίσημη ισχύ και επίσημο Δίπλωμα στους επιτυχόντες

Πιστοποιητικό (το σύνολο του διαγωνίσματος) και Βεβαίωση (μόνο σε μέρη του διαγωνίσματος, ανάλογα με τον τρόπο και το είδος του διαγωνίσματος που έχει επιλέξει ο υποψήφιος.

Προθεσμία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων

Περίπου σε τρεις μήνες

Το αργότερο εντός τριών εβδομάδωνΑυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας και
να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, τόσο σε αυτό το site όσο και σε άλλα media.